Image

Rzeczoznawca Majątkowy
Natalia Bełtowska

Ekspertyza i Doświadczenie w Twoim Zasięgu

W tym miejscu skupiamy się na dostarczeniu wartościowej usługi wyceny nieruchomości, podkreślając profesjonalizm i bogate doświadczenie w Nowym Targu i okolicach.
Zapewniam kompleksowe usługi wyceny, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta, z naciskiem na precyzję, rzetelność i zgodność z aktualnymi standardami rynkowymi.

Dlaczego warto wybrać mnie?

Jako rzeczoznawca majątkowy z Nowego Targu, z tytułem magistra ekonomii z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i dodatkowymi studiami podyplomowymi w Katowicach, oferuję wyceny nieruchomości oparte na solidnym wykształceniu i praktyce. Posiadam uprawnienia zawodowe nr 7112, nadane przez Ministra Infrastruktury, co pozwala mi na profesjonalne określanie wartości nieruchomości. Pracuję zgodnie z Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny, zapewniając dokładność i rzetelność. Moje usługi są kompleksowe, obejmujące również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji, co potwierdza ukończenie szkolenia w Związku Banków Polskich.

About Image
0

Wycen domów

0

Wycen działek

0

Wycen bankowych

0

Innych wycen

Wyceny

Oferuję kompleksowe usługi rzeczoznawcze w Nowym Targu, obejmujące wyceny nieruchomości różnego typu: od niezabudowanych działek, przez domy i mieszkania, po obiekty komercyjne i przemysłowe. Specjalizuję się również w ocenie wartości nieruchomości rolnych, leśnych, zabytkowych oraz o specjalnym przeznaczeniu. Zapewniam profesjonalizm i dokładność, dostosowując usługi do indywidualnych potrzeb klienta.

Analizy

Szeroki zakres usług wyceny praw majątkowych i ograniczonych praw rzeczowych, w tym praw użytkowania, służebności, oraz spółdzielczych praw do lokali. Moje usługi obejmują również dogłębne analizy rynku nieruchomości, opłacalności inwestycji oraz skutków prawnych i finansowych zmian w planowaniu przestrzennym. Dostarczam kompleksowe rozwiązania dla Twoich potrzeb inwestycyjnych i prawnych, bazując na aktualnej wiedzy i przepisach.

Sprawozdania

Kompleksowe wyceny nieruchomości dla szerokiej gamy potrzeb zobowiązaniowych, w tym dla zabezpieczenia wierzytelności, negocjacji, postępowań spadkowych, czy sprawozdań finansowych. Moje usługi obejmują również ustalanie opłat adiacenckich, cywilno-prawnych, za użytkowanie wieczyste, a także ocenę kosztów i efektywności inwestycji. Dostosowuję swoje usługi do indywidualnych wymagań klienta, zapewniając dokładność i rzetelność w każdym przypadku.

Wycena nieruchomości to profesjonalny proces określania wartości rynkowej nieruchomości, przeprowadzany przez licencjonowanego rzeczoznawcę majątkowego. Obejmuje analizę czynników takich jak lokalizacja, stan techniczny, standard wykończenia, prawne aspekty własności oraz porównanie z podobnymi obiektami na rynku. Wycena jest kluczowa przy transakcjach kupna-sprzedaży, kredytach hipotecznych, podziałach majątku, czy wycenie dla celów ubezpieczeniowych i podatkowych.
Wycena nieruchomości przez biegłego sądowego to proces obejmujący szczegółową analizę i ocenę wartości nieruchomości dla celów sądowych. Biegły analizuje dokumentację, przeprowadza wizję lokalną, bada stan techniczny i prawny obiektu oraz porównuje go z podobnymi nieruchomościami na rynku. Na podstawie zebranych danych i zastosowania odpowiednich metod wyceny, biegły sporządza raport wyceny, który może być wykorzystany jako dowód w procesie sądowym lub w innych procedurach prawnych.
Czas trwania wyceny nieruchomości zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj i lokalizacja nieruchomości, dostępność dokumentacji oraz zakres potrzebnych analiz. Zwykle proces ten może zająć od kilku dni do nawet kilku tygodni. Dla prostych wycen, w przypadku której wszystkie niezbędne informacje są szybko dostępne, może to być kwestia kilku dni roboczych. Natomiast bardziej skomplikowane przypadki, wymagające szczegółowych analiz rynkowych lub dodatkowych ekspertyz, mogą przedłużyć czas potrzebny na dokładne oszacowanie wartości nieruchomości.
Wycena nieruchomości do celów zachowku jest potrzebna, gdy ustala się wartość spadku, aby dokładnie obliczyć należną część dla spadkobierców. Proces ten powinien rozpocząć się możliwie szybko po otwarciu spadku, aby wszelkie roszczenia i podziały mogły być przeprowadzone na podstawie aktualnych wartości rynkowych nieruchomości wchodzących w skład spadku. Warto zlecić wycenę profesjonalnemu rzeczoznawcy majątkowemu, by zapewnić obiektywność i precyzję w ocenie.
Wycena nieruchomości obciążonej hipoteką uwzględnia obciążenie jako jeden z elementów wpływających na wartość rynkową nieruchomości. Rzeczoznawca ocenia wartość nieruchomości z uwzględnieniem wszystkich czynników, w tym hipoteki, aby określić rzeczywistą wartość nieruchomości na otwartym rynku. Hipoteka może wpływać na wartość nieruchomości, szczególnie jeśli jest ona przedmiotem sprzedaży lub negocjacji.
Wycena nieruchomości obciążonej służebnością musi uwzględnić ograniczenia użytkowania wynikające z służebności. Służebność może wpływać na wartość nieruchomości, zmniejszając jej atrakcyjność na rynku. Rzeczoznawca bierze pod uwagę rodzaj służebności, jej trwałość oraz wpływ na możliwości wykorzystania nieruchomości. Ostateczna wartość będzie odzwierciedleniem tych czynników, dostosowując cenę do specyficznych warunków i ograniczeń nieruchomości.
Wycena nieruchomości i operat szacunkowy to terminy używane w procesie oceny wartości nieruchomości. Wycena jest ogólnym terminem określającym szacowanie wartości, natomiast operat szacunkowy to formalny dokument sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, który zawiera wyniki tej wyceny. Operat szacunkowy obejmuje analizę nieruchomości, rynku, stosowanych metod wyceny oraz ostateczną ocenę wartości, będąc oficjalnym dowodem wartości nieruchomości dla banków, sądów czy innych instytucji.
Urząd Skarbowy opiera się na cenie nieruchomości z aktu notarialnego, porównując ją do średnich cen rynkowych w okolicy. Nie mając bezpośredniego wglądu w stan faktyczny nieruchomości, ważne jest przedstawienie urzędowi dokładnej dokumentacji wyceny, która odzwierciedla rzeczywistą wartość nieruchomości, aby zapewnić adekwatne potraktowanie podatkowe.ar

Polecana przez Najlepszych

Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4

Kontakt

Email

Zapytania oraz dokumentację proszę wysyłać na

BIURO@BELTOWSKA.PL

Telefon

Zapraszam do kontaktu telefonicznego

508 570 286

Godziny Otwarcia

Staram się być dla was dostępna cały rok

Godziny pracy

Poniedziałek-Piątek
9:00 - 17:00
Sobota i Niedziela
Nieczynne

Adres

Biuro znajduje się

ul. Grel Boczna 40
34-400 Nowy Targ

Dane

Numer NIP

7352546374

Numer REGON

369271351

Gotowy do kontaktu?

Zadzwoń
© Lukasz 2024 Inc. All Rights Reserved